Zgodność oferowanych rozwiązań z obowiązującymi jak i przyszłymi (1.01.2016 r.) przepisami dotyczącymi ekologii i ochrony środowiska.

Pełne wsparcie w ramach realizacji inwestycji – wybór optymalnych rozwiązań, projekt, montaż, uruchomienie, a także elastyczne finansowanie.

  • technologie przyszłości
  • innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne
  • bezstratna konwersja

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie partnera dającego poczucie bezpieczeństwa inwestycji, wsparcie w czasie całego procesu wdrażania i użytkowania, a przede wszystkim oszczędności wynikające z funkcjonowania proponowanych rozwiązań.

Tanie grzanie

Oferowane przez Media Energy Sp. z o.o. systemy grzewcze charakteryzują się najniższym na rynku kosztem eksploatacji. Niewielki w porównaniu z innymi dostępnymi rozwiązaniami koszt eksploatacji wynika z dwóch faktów. Po pierwsze z rodzaju stosowanego paliwa, po drugie z bardzo wysokiej sprawności źródeł ciepła (kotłów, nagrzewnic, itp.). Paliwem stosowanym w oferowanych przez Media Energy Sp. z o.o. źródłach ciepła może być każde paliwo stałe. Jak wiadomo, koszt uzyskania 1GJ energii cieplnej z paliw stałych jest najniższy - ok. 50% niższy niż w przypadku gazu oraz ok. 70% niższy niż w przypadku oleju opałowego . Ze względu na wysoką temperaturę w komorze spalania, wynoszącą 1200°C, oraz czas wychładzania gazów do temperatury 1100°C wynoszący ok. 5 sekund, paliwem stosowanym w kotłach BRUTUS oraz nagrzewnicach AUSTER mogą być nawet nieagresywne śmieci. Wysoka sprawność kotłów BRUTUS oraz nagrzewnic AUSTER, porównywalna ze sprawnością kotłów gazowych, wynika z zastosowania w ich konstrukcji innowacyjnych, chronionych międzynarodowymi patentami, rozwiązań konstrukcyjnych.

Zobacz: Koszt wytworzenia 1GJ energii cieplnej

Media Energy Sp. z o.o.

Firma Media Energy Sp. z o.o. została powołana w celu wdrażania innowacyjnych na skalę światową rozwiązań w dziedzinie energetyki cieplnej. Realizacja postawionego celu wymaga ścisłej współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, podmiotami doświadczalnymi i użytkownikami dostarczanych produktów i usług. Synergia wiedzy i doświadczenia wskazanych grup daje gwarancję powstawania rozwiązań nie tylko zgodnych z najnowszymi trendami występującymi w tej dziedzinie, ale także oczekiwanych przez rynek. Zgodność z obowiązującymi jak i przyszłymi (wchodzącymi w życie od 1.01.2016 roku) przepisami dotyczącymi ekologii i ochrony środowiska jest jedną z ważniejszych przesłanek, jakie Media Energy Sp. z o.o. stawia sobie przy tworzeniu oferty. Oferowane przez spółkę rozwiązania już teraz spełniają ostre normy emisyjne, które zaczną obowiązywać od roku 2016. Priorytetowym kryterium oferowanych przez Media Energy Sp. z o.o. systemów jest ich energooszczędność. Wszystkie oferowane produkty charakteryzują się znacznie mniejszym zużyciem paliwa niż znane dotychczas rozwiązania.